A1

A2

A

B

LJEČNIČKI PREGLED

   450,00 kn

   450,00 kn

   450,00 kn

   450,00 kn

TEST-PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

   147,50 kn

   147,50 kn

   147,50 kn

   147,50 kn

PREDAVANJA- PRUŽANJE PRVE POMOĆI

   450,00 kn

   450,00 kn

   450,00 kn

   450,00 kn

ISPIT-PRUŽANJE PRVE POMOĆI

   118,75 kn

   118,75 kn

   118,75 kn

   118,75 kn

ISPIT-UPRAVLJENJE VOZILOM

   205,00 kn

   205,00 kn

   205,00 kn

   236,25 kn

ISPITNI SAT

   180,00 kn

   200,00 kn

   240,00 kn

   150,00 kn

DODATNI SAT

   180,00 kn

   200,00 kn

   240,00 kn

   150,00 kn